KazHackStan

Coming soon!

by TSARKA

Саясат және келісімдер

Пайдаланушы сайтты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Келісімге және Дербес деректерді жинау, өңдеу саясатына (бұдан әрі — Саясат) сәйкес пайдаланады.

Келісім шарттары мен Саясат арасында қайшылықтар болған жағдайда Келісім шарттары қолданылады.

Сайтта Пайдаланушы жасаған барлық әрекеттерді Пайдаланушы жеке өзі жасаған деп санайды.

Сайт "as is" (сол күйінде) шарттарымен ұсынылады.

Пайдаланушы сайтты пайдалануға байланысты барлық тәуекелдерді қабылдайды.

Компания пайдаланушыға Сайтқа және (немесе) сайтта орналастырылған ақпаратқа, оның ішінде компанияға немесе үшінші тұлғаларға тиесілі дизайн элементтеріне, мәтінге, графикалық кескіндерге, иллюстрацияларға, фотосуреттерге және т.б. қатысты нақты немесе болжамды кепілдіктер бермейді (бұдан әрі — Контент). Компания нақты мақсаттарға (оның ішінде коммерциялық мақсаттарға) жарамдылығына, қауіпсіздігі мен қорғалғандығына, дәлдігіне, толықтығына, өнімділігіне, жүйелі интеграциясына, үздіксіз жұмыс істеуіне, қателіктердің болмауына, ақаулықтарды түзетуге, Қазақстан Республикасынан тыс кез келген аумақтарда пайдаланудың заңдылығына (қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) кепілдік бермейді.

Желілері бойынша сайтқа кіру мүмкіндігі берілетін сымды және сымсыз байланыс операторлары, үлестес тұлғалар, жеткізушілер, агенттер сайтқа қатысты қандай да бір кепілдіктер бермейді.

Компания өткізетін іс-шараларға қатысу шарттары Іс-шараларға қатысу ережелерімен реттеледі.

Конференцияға қатысу үшін Пайдаланушы Сайтта орналасқан тіркеу формасын пайдалана отырып, тегін тіркеуді жүргізеді.

Пайдаланушыға:

  • Басқа Пайдаланушының жеке ақпаратына кез келген тәсілмен, соның ішінде алдау, сенімге қиянат жасау немесе Сайтты бұзу арқылы қол жеткізуге тырысуға тыйым салынады.
  • Сайттың қалыпты жұмыс істеуін бұзуға бағытталған кез келген іс-әрекеттерді, оның ішінде техникалық сипаттағы іс-әрекеттерді жасауға тыйым салынады.
  • Сайттағы ақпаратты, соның ішінде басқа Пайдаланушылардың жеке деректерін жинау және өңдеу үшін кез келген техникалық құралдарды пайдалануға тыйым салынады.
  • Белгіленген техникалық шектеулерді айналып өтуге тырысуға тыйым салынады.
  • Көшіру, өзгертулер енгізу, туынды материалдарды дайындау, қайта құрастыру, дизассемблер пайдаланып талдау немесе бастапқы кодты ашуға тырысу, Сайтты басқа тәсілімен өзгертуге тыйым салынады.
  • Басқа Пайдаланушыларды немесе Компанияны кез келген жолмен адастыруға тыйым салынады.
  • Өзін басқа тұлға немесе оның өкілі ретінде жеткілікті құқықтарсыз, оның ішінде Компания немесе оның қызметкерлері үшін беруге, сондай-ақ басқа адамдарды заңсыз өкілдік етудің кез келген басқа нысандары мен тәсілдерін қолдануға тыйым салынады.
  • Спам, коммерциялық және коммерциялық емес хабарламалар жіберу үшін телефондар, пошта мекенжайлары, электрондық пошта мекенжайлары туралы ақпаратты пайдалануға тыйым салынады.
  • Мәтінді, суреттерді және графикалық элементтерді қоса (бірақ олармен шектелмей) сайтта орналастырылған контентті пайдалануға тыйым салынады.
  • Компанияның сауда белгілерін пайдалануға тыйым салынады. Сайтта үшінші тұлғалардың тауар белгілері де орналастырылуы мүмкін. мұндай тауар белгілері Сайтта тек ақпараттық мақсаттарда орналастырылған. Компания мұндай тауар белгілерінің құқық иесі болып табылмайды. Мұндай сауда белгілерін пайдалануға да тыйым салынады.
Толық нұсқасын жүктеу